top of page

อาการที่พบได้บ่อยหลังหัตถการ

COMMON EFFECTS

      กลุ่มอาการที่พบบ่อย

🔅 แสบร้อนและบวม มักหายไปในเวลา 6-48 ชั่วโมง ขึ้นกับพลังงานที่ใช้ใน fractional session สามารถบรรเทาด้วยการประคบเย็นเป็นเวลา 15 นาทีทุก ๆ 1-2 ชั่วโมง ☝🏻 พีทแนะนำให้ ❌ งดกิจกรรมที่สามารถทำให้เกิดความร้อน จนกว่าอาการแสบร้อนจะหาย เช่น การแช่น้ำร้อน, การทำอาหารหน้าเตา, การออกกำลังกายหนัก ๆ ที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นมาก ๆ ฯลฯ

🔅 ผิวแดง มักหายไปในเวลา 1-5 วัน หรืออาจนานถึง 7 วัน ขึ้นกับพลังงานที่ใช้ใน fractional session ☝🏻 ในลูกค้าบางท่านอาจพบปรากฏการณ์ “bronzing” คือผิวดูหมองคล้ำลงในระยะเวลา 3-10 วันหลังหัตถการ เกิดจากการที่ picosecond laser กระตุ้นให้เกิดการผลัดเซลล์ในระดับ microscopic (microscopic epidermal necrotic debris: MENDS) ปรากฏการณ์นี้จะค่อย ๆ หายไปเองโดยไม่ต้องใช้หัตถการเพิ่มเติม

*ในกรณีที่อาการบวมและผิวแดงกินระยะเวลาเกินกว่า 1 สัปดาห์ กรุณาติดต่อคลินิกเพื่อประเมินอาการครับ

🔅 เจ็บ มักเกิดขึ้นในระหว่างหัตถการ โดยทั่วไปประมาณระดับ 5-6 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 (อ้างอิง pain score 0-10) ระดับความเจ็บขึ้นกับพลังงานที่ใช้ใน fractional session, สภาพผิวพื้นฐาน, และความทนทานต่อความเจ็บของแต่ละบุคคล

🔅 สะเก็ดแผลจากจุดเลือดออก มักค่อย ๆ หลุดเองในเวลา 3-10 วัน ❌ ห้าม ถู, แกะ, เกา, และเสียดสีบริเวณที่เกิดแผลตกสะเก็ด

      กลุ่มอาการที่มีโอกาสพบน้อย

🔅 สิวอักเสบ มักเกิดในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังหัตถการและค่อย ๆ หายเอง

ในกรณีที่สิวอักเสบกินระยะเวลาเกินกว่า 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่อคลินิกเพื่อประเมินอาการครับ

🔅 คัน หรือผื่นลมพิษ สามารถบรรเทาอาการด้วยการกินยาแก้แพ้ (antihistamine) เช่น cetirizine (เช่น Zyrtec®), diphenhydramine (เช่น Benadryl®)

🔅 สิวผด (acne aestivalis) มักเกิดจากสภาพผิวที่แห้งลงจาก fractional session มักเกิดในตำแหน่ง T-zone ☝🏻 พีทแนะนำให้เสริมความชุ่มชื้นให้ผิวด้วย moisturizer หรือ sheet mask ที่มี ingredients ที่ลดการระคายเคืองและปลอบประโลมผิว ร่วมกับทากันแดดในปริมาณที่เพียงพออย่างสม่ำเสมอครับ

🔅 สิวข้าวสาร (milia) เกิดจากการอุดตันของต่อมไขมัน อาจเป็นผลจากการใช้ skincare ที่มีส่วนประกอบของ ointment บางชนิดที่ทำหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหลังหัตถการ หรือผิวไม่ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมก่อนทำหัตถการ ☝🏻 ในกรณีที่เกิดขึ้น พีทแนะนำให้ติดต่อคลินิกเพื่อนัดทำ treatment เพิ่มเติมครับ

Reference: - Small, R., & Dalano Hoang. (2016). A practical guide to laser procedures. Wolters Kluwer. - วชิรมน, ว., & สุชนวณิช, พ. (2018). เวชศาสตร์ความงามและเลเซอร์ผิวหนัง (Cosmetic Dermatology and Lasers) (1st ed.). สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

bottom of page