top of page

NEURONOX BOTOX

โบท็อกซ์จากประเทศเกาหลี

NEURONOX BOTOX

Neuronox Botox เป็นโบท็อกซ์เกาหลี ที่จะนำ Botulinum Toxin Type A สายพันธุ์ออริจินัล มาใช้ในการผลิตตัวยา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ตัวเดียวกับโบท็อกซ์ Allergan อเมริกา จึงทำให้ตัวยามีคุณภาพที่คล้ายคลึงกัน ทั้งการกระจายตัวยา การออกฤทธิ์

จุดเด่นของโบท็อกซ์

- ประสิทธิภาพการรักษาและความปลอดภัยเทียบเท่าโบอเมริกาแบบ 1:1

- โปรตีนบริสุทธิ์สูงถึง 99.7%

- ลดอาการเกิดการดื้อยา

- ควบคุมคุณภาพเพื่อให้การฉีดทุกครั้งเห็นผลเท่ากัน

- Neuronox Botox ที่ผ่านอย. ไทย Neuronox Botox กล่องแดง 50 Units / Neuronox Botox กล่องฟ้า 100 Units / Neuronox Botox กล่องส้ม 200 Units

จุดที่แนะนำให้ฉีด

bottom of page